Электронный
методический кабинет

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПДВ

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Загальні положення

Облік надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі та їх продажу (реалізації) є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства – обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

В цьому питанні розглядається тільки бухгалтерський облік надходження товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними (роздрібними) цінами.

У зв’язку з тим, що новим Планом рахунків до рахунку 28 “Товари” встановлені субрахунки для обліку товарів на підприємствах, що здійснюють, як правило, один вид торгівлі, а облік торговельної націнки на субрахунку 285 значно ускладнює синтетичний і аналітичний облік товарів, автор посібника вважає, що на торговельних підприємствах, які здійснюють різні види торгівлі (оптову, роздрібну, громадське харчування), необхідно скласти робочий план рахунків, в якому передбачити окремі субрахунки для обліку товарів кожного виду торгівлі. Для обліку торговельної націнки необхідно виділити окремий синтетичний рахунок, використавши для нього резервний код 29 за новим Планом рахунків.З метою спрощення для бухгалтерів складання робочого плану рахунків, що будуть застосовуватись на даному підприємстві з 2000 року, автор розглядає в посібнику облік товарів та торговельної націнки за найбільш раціональним, з його точки зору, робочим планом рахунків торговельного підприємства, яке здійснює різні види торгівлі.

Для спрощення записів у синтетичному та аналітичному обліку і в облікових регістрах з обліку товарів облік тари під товаром і порожньої доцільно вести на тих же субрахунках, на яких обліковуються товари, з виділенням тари в аналітичному обліку на оптових підприємствах і в товарно-грошових звітах на роздрібних торговельних підприємствах.

1. При обліку надходження товарів необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України "Про податок на додану вартість":

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) – в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.