Электронный
методический кабинет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ НАДБАВОК В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Загальні положення

Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) в управлінському облікові повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.

На підприємствах роздрібної торгівлі та інших підприємствах торгівлі, що обліковують товари за продажними (роздрібними) цінами, дохід створюється за рахунок торговельної націнки на реалізовані товари. В кінці місяця за підсумком торговельних операцій за звітний місяць ці підприємства визначають і відображають в обліку суми торговельних націнок, що відносяться до реалізованих товарів.

Згідно з пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1.07.97 р. № 128 зі Змінами і доповненнями до неї від 17.10.97 р. № 218 торговельна націнка і податок на додану вартість на товари мають обліковуватись на рахунку "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки". Враховуючи те, що субрахунок 1 може використовуватись на торговельних підприємствах, які здійснюють тільки один вид торгівлі, то на підприємствах, що здійснюють 2 – 3 види торгівлі, товарні надбавки повинні обліковуватись за видами діяльності на окремих субрахунках.

Новим Планом рахунків окремий синтетичний рахунок для обліку торговельної націнки на товари не передбачений. Тому в робочому плані рахунків торговельним підприємствам з метою спрощення синтетичного і аналітичного обліку та уникнення плутанини в бухгалтерських записах для обліку товарних надбавок доцільно виділити окремий синтетичний рахунок 29 "Торговельна націнка", закріпивши за ним резервний номер другого класу рахунків "Запаси".В цьому разі до синтетичного рахунку 29 "Торговельна націнка" необхідно виділити субрахунки:

291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах".

292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі".

293 "Товарні надбавки громадського харчування".

Отже, на рахунку "Торговельна націнка", субрахунки “Товарні надбавки на товари в оптових складах”, "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і "Товарні надбавки підприємств громадського харчування", крім торговельної націнки, обліковується також податок на додану вартість, що входить до продажної вартості отриманих товарів. За Інструкцією до торговельної націнки мають включатись також суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів. У зв’язку з цим відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (реалізованих товарних надбавок), суттєво ускладнилось.

Підприємства, що здійснюють оптову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого податку на додану вартість постачальникам та ПДВ, нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам, згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості свою торговельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту з авансового платежу постачальнику (Дт 641 "Розрахунки з податків (ПДВ)" - Кт 31 "Рахунки в банках" і ін. та Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - Кт 644 "З податкового кредиту") або на суму податкового кредиту з ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоплата товарів не здійснена (Дт 641 (ПДВ) - Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"), збільшують купівельну вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:

Дт 28 "Товари" (відповідний аналітичний рахунок)

Кт 291 - 293 "Товарні надбавки..."

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки і в результаті отримують продажну вартість товарів.

Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами, і товарних надбавок роздрібної торгівлі (аналогічно оптової торгівлі і громадського харчування).

1. Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою повинно бути отримано товарів на суму 600 грн., в т.ч. ПДВ 100 грн. Товари надійшли на підприємство.

2. На одержані від постачальника товари нарахована торговельна націнка в розмірі 15%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на суму 675 грн., в тому числі:

Товари за договірними купівельними цінами - 500 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 500 - 100 грн.

До оплати постачальнику - 600 грн.

Торговельна націнка підприємства-15 % від 500 - 75 грн.

Разом за продажними цінами - 675 грн.

в т.ч. товарні надбавки (100+75) - 175 грн.

Якщо підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, на бухгалтерських рахунках за даними прикладу 1 згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції необхідно зробити записи:

1. На здійснену передоплату товарів постачальнику - 600 грн.:

1.1. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 31 "Рахунки в банках" - 500 та

Дт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ)

Кт 31 "Рахунки в банках" - 100

1.2. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 644 "З податкового кредиту" - 100 (на нарахування податкового кредиту з ПДВ)

1.3. Одночасно за Інструкцією має бути зроблений додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 100 грн.:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" -100

2. На оприбуткування товарів, одержаних від постачальника, за продажними цінами - 675 грн.:

2.1. Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" – 500

2.2. Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" – 175

3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується нарахований при передоплаті товарів податковий кредит з ПДВ в сумі 100 грн. (оп. 1.2):

Дт 644 "З податкового кредиту"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" – 100

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію продажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс ПДВ, плюс торговельна націнка). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за наведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) згідно з Інструкцією ПДВ відноситься на дебет рахунку 28 "Товари" два рази, що недопустимо, і необхідно при бухгалтерських записах врахувати.

Згідно з пунктом 5 Інструкції про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, відноситься на збільшення вартості товарів за дебетом рахунку 28 "Товари". Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 28, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується товарної надбавки, що при цьому збільшується (Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі").

Якщо уже такий порядок запису сплаченого при передоплаті товарів ПДВ Інструкцією встановлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 28 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарного документа, що підтверджує надходження товарів, які були попередньо оплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки, як показано вище.

У наведеному прикладі 1 при отриманні від постачальника товарів до господарської операції 2.2 повинен бути зроблений в синтетичному обліку додатковий запис 2.3 на списання з обліку на субрахунку "ПДВ на товари, що не надійшли" товарної надбавки на суму ПДВ, нарахованої при передоплаті товарів постачальнику (оп. 1.3):

2.3. Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - 100

або рівнозначний сторнувальний від’ємний запис:

Дт 282 - Кт 292 - 100

Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 28, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" нарахованих при попередніх оплатах товарних надбавок в сумі ПДВ на ці товари, до бухгалтерських записів товарних надбавок в товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" необхідно ввести додаткову графу "ПДВ на попередньо оплачені товари, що надійшли".

У тому разі, коли за здійсненою передоплатою товарів постачальнику (оп. 1.3 прикладу 1) товари в місяці здійсненої передоплати не отримані, товарна надбавка, нарахована на суму сплаченого постачальнику ПДВ (Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" - 100), залишиться як сальдо на рахунку 28 "Товари", субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" до надходження від постачальника попередньо оплачених товарів.

Очевидно, що запис Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" (оп. 1.3) на збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Важко пояснити необхідність і економічну доцільність цього запису. В пункті 5 Інструкції слід було вказати, що до ПДВ в складі не збалансованих протягом звітного місяця авансових платежів (передоплат) це положення не відноситься, і в цьому разі вартість товарів на суму сплаченого ПДВ не збільшується. На думку автора, при передоплаті товарів постачальнику, що на підприємство не надійшли, нараховувати на суму сплаченого ПДВ товарну надбавку на товари недоцільно. Такий запис економічно не обґрунтований і на платежі до бюджету податку на додану вартість не впливає. Бухгалтери, розуміючи це, практично так і чинять.