Электронный
методический кабинет

Процедури переходу підприємств комунального господарства на нову систему бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік в комунальній галузі • 2003 (ua) 
При переході на нову систему бухгалтерського обліку підприємства комунального господарства повинні були виконати низку процедур з метою забезпечення ефективної організації, перелік яких включає:

1. Розробку облікової політики та адаптованого робочого Плану рахунків.

2. Проведення аналітичної оцінки балансових рахунків та рахунків доходів і витрат, їх конвертація (складання аналітичних таблиць).

3. Документальне забезпечення переходу на нову систему бухгалтерського обліку, тобто наявність: аналітичних таблиць по балансових рахунках та рахунках доходів і витрат;

перехідна стандартна таблиця для встановлення відповідності між рахунками старої та нової облікових систем на рівні субрахунків на дату переходу;

таблиця перенесення залишків по рахунках зі старої до нової системи, яка використовувалася для формування вступного сальдо нових рахунків;

контрольні таблиці по групах нових рахунків.4. Розробку стандартних схем відображення доходів та витрат і типові для підприємства кореспонденції рахунків у новій системі обліку.

В результаті здійснення процедур переходу на нову систему бухгалтерського обліку підприємства комунальної галузі повинні мати внутрішню нормативну документацію по організації бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до вимог законодавства.

Зокрема, необхідними для управління є:

Облікова політика (затверджена наказом по підприємству);

Робочий План рахунків бухгалтерського обліку;

документообіг Положення про документообіг, включаючи:

правила, графік, схеми документообігу (виконання облікових робіт);

перелік типових (уніфікованих) форм документів, регістрів обліку, що застосовуються;

перелік форм первинної облікової документації, розроблених і затверджених підприємством;

форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

перелік осіб, що мають право підпису бухгалтерських документів, тощо;

Положення про інвентаризацію майна та зобов'язань;

Перелік матеріально-відповідальних осіб;

Положення про бухгалтерію;

Положення про головного бухгалтера;

Посадові інструкції посадових осіб бухгалтерії ( фінансово-бухгалтерськихслужб).