Электронный
методический кабинет

Перелік скорочень

Бухгалтерський облік в комунальній галузі • 2003 (ua) 
АМР США (ІІ8АГО) - Агентство СІЛА з міжнародного розвитку ДПАУ - Державна податкова адміністрація України

ДЕРЖБУД України - Державний комітет будівництва, архітектури та житлової

політики України (з 11.08.1997 р. по 16.03.2002 р.).

Дсржжитлокомупгосп України - Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (з 16.03.2002 р.)

МФУ - Міністерство фінансів України

ПАДКО (РАОСО) - Компанія ПАДКО (Міжнародне співробітництво у

плануванні та розвитку)

ІВТСІ - Компанія ІВТСІ (Міжнародні ділові і технічні консультанти Інк.)

ДБУ - Державний бюджет України

ВКГ - водопровідно-каналізаційне господарство

ВПА - відстрочені податкові активи

ВПЗ - відстрочені податкові зобов'язання

ІНОМА - інші необоротні матеріальні активи

МНМА - малоцінні необоротні матеріальні активи

МСБО - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МШП - малоцінні швидкозношувані предмети

НП(С)БО - національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

П(С)БО - Положення (стандарти) бухгалтерського облікуОП - обліковий прибуток (збиток)

ПММ - паливно-мастильні матеріали

ТЗВ - транспортно-заготівельні витрати

ТМЦ - товарно-матеріальні цінності

ПП - податковий прибуток (збиток)

ФЗП - фонд заробітної плати

ОМС - органи місцевого самоврядування