Электронный
методический кабинет

Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства • 2004 (ua) 
Повернення товарів

При поверненні товарів здійснюється облік:

1. Повернення коштів покупцям Дт 704 – Кт 301, 311.

2. Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 – Кт 704.

3. Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 – Кт 704.

4. Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 – Кт 902, Дт 902 – Кт 791.Уцінка товарів

В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.

Якщо ЧВР менша від собівартості товарних запасів-приймається значення меншої величини Дт 946 – Кт 281.

При наступному перевищенні ЧВР над справедливою вартістю проводиться дооцінка на суму попередньої уцінки Дт 281 – Кт 716.