Электронный
методический кабинет

Облік бланків транспортної документації

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства • 2004 (ua) 
Бланки первинної транспортної документації обліковуються на підставі платіжно-прибуткових документів за вартістю їх придбання по дебету рахунку 20 “Виробничі запаси” субрахунок 209 “Інші матеріали".

В бухгалтерському обліку оприбуткування і списання бланків транспортної документації відображаються наступним чином (таблиця 6).

Таблиця 6.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування та списання бланків транспортної документації

Оприбутковані комплекти товарно-транспортних накладних 209 631

Оприбутковано бланки подорожніх листів 209 631

Відображено суму ПДВ 641 631Списано в кінці періоду:

- комплекти товарно-транспортних накладних 91, 92- 209

- подорожні листи 91, 92 209

Бланки, що є документами суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку” за ціною не менше 0,1 мінімальної заробітної плати.