Электронный
методический кабинет

Розділ 8. Звітність бюджетних установ

Канєва Т.В. • Бухгалтерський облік у бюджетних установах • 2004 (ua) 
Звітність бюджетних установ - це система показників про результати діяльності бюджетної установи за певний період часу.

У звітності відображається майновий і фінансовий стан установи та результати її діяльності

За періодами звітність поділяється на:

- місячну,

- квартальну,

- річну (результати діяльності установи за рік).

Склад звітності залежить від періоду за який вона подається, функціональної та підвідомчої підпорядкованості.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» фінансова звітність бюджетних установ подається:

- установами, що використовують асигнування з державного бюджету, - органам Державного казначейства;

- установами, що використовують асигнування з місцевих бюджетів, - фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;- установами, що фінансуються з бюджету та перебувають на казначейському обслуговуванні, - органам, до сфери управління яких вони належать (фінансова звітність погоджується з органами Державного казначейства). Склад місячної фінансової звітності бюджетних установ,що отримують кошти державного бюджету, у 2003 р. визначено Інструкцією про порядок складання у 2003 р. місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/ або місцевих бюджетів,затвердженої наказом ДКУ від 31.01.2003 р. №17.Установи, що отримують кошти державного бюджету складають Місячну фінансову звітність у такому складі: 1.2мд «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи».

2. №2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду з міжнародної діяльності України».

3.М2 4-1 мд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами».

4.№ 4-2мд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ».

5 . №4-Змд «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

6. №4-Змд. 1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)».

7. № 7мд «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

8. № 7мд 1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами».

9. № 8мд «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ».

Цією ж Інструкцією встановлено обсяги та форми місячної звітності для установ та організацій, які отримують кошти місцевих бюджетів:

1№ 2мм «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи».

2.№4-1мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами».

3.№4-2мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ».

4.№ 4мм «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.

5.№ 4-мм «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)».

6.№ 7мм «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

7.№7мм-1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами

8. № 8мм «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ

Склад квартальної фінансової звітності бюджетних установ що отримують кошти державного бюджету, в 2003 р. визначено інструкцією про порядок складання у 2003 р. квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом ДКУ від 26.03.2003 р. № 67. Установи, що отримують кошти державного бюджету, складають квартальну фінансову звітність у такому складі:

1. № 1 «Баланс».

2. № 2кд «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи».

3. № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду з міжнародної діяльності України».

4. № 4-1 кд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами».

5. № 4-2кд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»

6. № 4-Зкд «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду».

7. № 4-Зкд 1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)».

8. № 7кд «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

9. № 7кд 1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами».

10. № 8кд «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ».

11. Пояснювальна записка до квартального звіту.

Установи ж, що отримують кошти місцевих бюджетів, складають квартальну фінансову звітність у такому складі:

1. № 1 «Баланс».

2. № 2км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи».

3. № 4-1 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установам».

4. № 4-2км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ».

5. № 4-Зкм «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду «.

6. № 4-Зкм 1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)».

7.№7км «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

8.№7-км«Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами».

9.№8-км «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».

10.Пояснювальна записка до квартального звіту.

Порядок і форми складання річної фінансової звітності визначено інструкцією про порядок складання за 2002 р. річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затвердженою наказом ДКУ від 25.12.2002 р. №240 Відповідно до зазначеної Інструкції склад річної фінансової звітності установ, що отримують кошти державного бюджету, такий:

1. № 1 «Баланс».

2.№ 2д «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи».

3.№ 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду з міжнародної діяльності України».

4. № 4-1 д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами».

5. № 4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ».

6. № 4-Зд «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду».

7. № 5 «Звіт про рух необоротних активів».

8. № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування».

9. № 7д «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

10. № 7д 1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

11. № 8д «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ».

12. № 9 «Звіт про результати фінансової діяльності».

13. № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах» 14. Пояснювальна записка до річного звіту.

Установи ж, що отримують кошти місцевих бюджетів, складають річні фінансові звіти у такому складі:

1. №1м «Баланс».

2.№2м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи».

3.№4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами».

4.№4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими Джерелами власних надходжень бюджетних установ».

5. № 4-Зм «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду».

6. № 5 «Звіт про рух необоротних активів».

7. № 6 «Звіт про матеріали і продукти харчування».

8. № 7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

9. № 7м 1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ «.

10. № 8дм «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ»

11. № 9 «Звіт про результати фінансової діяльності».

12. № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах».

13. Пояснювальна записка до річного звіту

Пояснювальна записка повинна відобразити:

- коротке описання діяльності установи;

- основні фактори, що вплинули на виконання кошторису, дані про заборгованість за заробітною платою та іншими соціальними виплатами;

- зміни у фінансовому стані установи за звітний період;

- стан дебіторської та кредиторської заборгованості установи на звітну дату, причини проведення попередньої оплати і одержання товарів, робіт, послуг без здійснення платежу за них;

- заборгованість із виплат допомог та компенсацій громадянам, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків та скасовані й відновлені векселі минулих періодів;

- реструктуризовану заборгованість бюджетної установи та підстави для неї;

- у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну установу контролюючими органами, - суми виплати, підстави, дані на винуватих осіб;

- надходження благодійних внесків, грантів, подарунків та інвестицій у національній та іноземній валютах, підставу та мету їх одержання, номер розпорядчого документа, назву юридичної особи;

- розшифрування поточних рахунків, відкритих в установах банків, підставу для наявності таких рахунків із зазначення залишків на них та виду коштів;

- інформацію про стан депозитних операцій із зазначенням нормативно-правового акта, на підставі якого проводилися такі операції;

- інформацію про виконання статті 64 Закону «Про державний бюджет України на 2003 рік» (перевищення обсягів власних надходжень відповідних витрат);

- інформацію про скорочення нормативів на утримання установи.

Крім того,в пояснювальній записці обов'язково мають міститися пояснення щодо розбіжностей між плановими бюджетними асигнуваннями та фактичним надходженням коштів, між даними різних

форм звітності (якщо такі є).

Строки подання місячної,квартальної та річної фінансової звітності визначено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності». Якщо бюджетні установи порушують порядок подання фінансової звітності, то органи Державного казначейства мають право припинити перерахування бюджетних коштів та оплату рахунків бюджетних установ.