Электронный
методический кабинет

Облік зносу і ремонт необоротних активів

Канєва Т.В. • Бухгалтерський облік у бюджетних установах • 2004 (ua) 
У процесі експлуатації необоротні активи поступово фізично й морально зношуються. Знос-це втрата об'єктом необоротного активу фізичних якостей або техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього й вартості.

У бюджетних установах знос нараховується на будинки і споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти та інші необоротні активи. Знос не нараховується на:

- земельні ділянки й капітальні витрати на поліпшення земель;

- будинки й споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури та мистецтва;

- обладнання, експонати, зразки, діючі і недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах і лабораторіях та використовуються з навчальною й науковою метою;

- продуктивну та племінну худобу, службових собак, декоративних і піддослідних тварин;

- багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;

- сценічно-постановочні засоби;

- документацію з типового проектування;

- фільмофонди; експонати тваринного світу (в зоопарках та інших аналогічних установах);

- бібліотечні фонди;

- музейні й художні цінності, наприклад лепнина;

- малоцінні необоротні матеріальні активи;

- білизну, постільні речі, одяг і взуття;

- тимчасові нетитульні споруди;

- природні ресурси;

- матеріали довготривалого використання для наукових потреб

- необоротні матеріальні активи спеціального призначення Знос не нараховується на необоротні активи, що знаходяться за кордоном.Знос необоротних активів визначається в останній день грудня гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежно від того,в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані) відповідно

до встановлених норм. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% вартості необоротних активів.

Знос, нарахований у розмірі 100% вартості на об'єкти не може

бути підставою для їх списання.

Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості необоротних активів на кінець звітного року відповідно до чинного законодавства.

Для обрахування суми зносу застосовується типова форма С6 (бюджет) «Відомість нарахування зносу на основні засоби». Крім того, річна сума зносу у відсотках і в гривнях вноситься в інвентарні картки.

На загальну суму нарахованого зносу в останній робочий день грудня складається бухгалтерський запис за дебетом субрахунка 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» та за кредитом відповідних субрахунків рахунка 13 «Знос необоротних активів». Загальна сума нарахованого зносу відображається в меморіальному ордері № 17, типова форма № 274 (бюджет).

Для підтримання необоротних активів у робочому стані та продовження терміну їх служби в бюджетних установах здійснюються ремонти. Ремонт необоротних активів - це комплекс заходів, спрямований на підтримання діючих об'єктів у робочому стані. Залежно від обсягу виконуваних робіт ремонти поділяються на поточні й капітальні.

Під час поточного ремонту здійснюють заміну або налагодження окремих зношених деталей, усувають пошкодження, що виникли під час експлуатації. Капітальний ремонт виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення зношених вузлів під час розбирання об'єкта.

У бюджетних установах ремонтні роботи можуть бути виконані господарським або підрядним способами. При господарському способі проведення ремонтних робіт здійснюється бюджетною установою самостійно, а при підрядному - виконуються спеціалізованими ремонтними організаціями.

Витрати на проведення ремонтів необоротних активів відносяться на фактичні видатки установи за відповідними кодами економічної класифікації, відповідно до листа ДКУ «Роз'яснення щодо застосування класифікації видатків бюджету» від 18.01.2002 р. №07-07/92-353;

- код 1135 - оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів;

- код 1137 - поточний ремонт обладнання, меблів, техніки, інвентарю та будівель, споруд, приміщень, що орендуються або знаходяться на балансі, сільськогосподарської техніки, а також видатки пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання, комп'ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки;

- код 2110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

- код 2130 - капітальний ремонт, реконструкція та реставрація.

У разі виконання ремонтних робіт господарським способом витрати за такими роботами формуються із вартості витрачених матеріалів, запасних частин, деталей, нарахованої заробітної плати, відрахувань до фондів пенсійного і соціального страхування тощо. При цьому, у разі виникнення цих витрат, їх вартість списується з кредиту відповідних рахунків у дебет субрахунків 801, 802, 811, 812, 813.

У разі виконання ремонтних робіт підрядним способом для обліку з підрядними організаціями використовують відповідні субрахунки 364 «Розрахунки з іншими дебіторами», 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», 631 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». За дебетом цих субрахунків відображають проведення оплати рахунків за ремонтні роботи, будівельні матеріали, за кредитом - вартість виконаних робіт у кореспонденції з відповідними витратними субрахунками 801, 802, 811, 812, 813. Незалежно від способу виконання ремонтних робіт їх результати оформлюються актом приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (типова форма 03-2 (бюджет).

Зміни,що виникли внаслідок ремонту, в характеристиці об'єкта необоротного активу вказуються у відповідному розділі акта та у технічному паспорті об'єкта.