Электронный
методический кабинет

Облік розрахунків у порядку планових платежів

Канєва Т.В. • Бухгалтерський облік у бюджетних установах • 2004 (ua) 
Для проведення розрахунків бюджетних установ із підприємствами і організаціями за поставки матеріальних цінностей або надання послуг у разі постійних господарських зв'язків використовуються розрахунки в порядку планових платежів. Розрахунки в порядку планових платежів бюджетною установою проводяться не за кожною окремою угодою на відвантаження, відпуск матеріальних цінностей або надання послуг, а шляхом періодичного перерахування коштів у строки і розмірах, попередньо обумовлених сторонами.

Суми кожного планового платежу та строки його перерахування встановлюються сторонами на певний період, виходячи з обсягів поставок або наданих послуг відповідно до договорів або угод чи фактичної поставки або наданої послуги за попередній період.

Під час здійснення розрахунків у розрахункових документах обов'язково зазначаються номер і дата угоди, а також строк платежу і цільове призначення перерахованої суми.

Щомісяця постачальник і покупець уточнюють стан своїх розрахунків на підставі фактично одержаних матеріальних цінностей або наданих послуг, проводять перерахунок і відповідний платіж у порядку, обумовленому договором або угодою. Така звірка розрахунків оформлюється актом звірки розрахунків.

Для обліку розрахунків у порядку планових платежів Планом рахунків передбачено субрахунок 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». За дебетом субрахунка 361 відображаються суми, перераховані в порядку планових платежів, а за кредитом - вартість одержаних від постачальника матеріальних цінностей або наданих послуг.Бухгалтерські записи з обліку розрахунків у порядку планових платежів наведено в таблиці 4.4.

Облік операцій з розрахунків у порядку планових платежів ведеться у меморіальному ордері № 7 накопичувальної відомості за розрахунками в порядку планових платежів, форма № 410 (бюджет). У накопичувальній відомості облік ведеться окремо за кожним постачальником,для якого виділяється необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Таблиця 4.4.

Кореспонденції з обліку розрахунків у порядку планових платежів

№ пор.Зміст операційДебетКредит1Перераховано постачальникам у порядку планових платежів361311,313 314 316-319

321,3232Отримані матеріали і продукти харчування, що сплачені у порядку планових платежів

Сума ПДВ з матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду

Сума ПДВ з матеріалів і продуктів

харчування, придбаних за рахунок коштів

спеціального фонду:

- якщо ПДВ не включено до податкового

кредиту

- якщо ПДВ включено до податкового

кредиту231-239 801,802

811-813

641361 361

361

3613Придбані малоцінні та швидкозношувані предмети, що сплачені у порядку планових платежів

Водночас робиться другий запис (створено фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах)

Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбаних за рахунок коштів загального фонду

Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

- якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

- якщо ПДВ включено до податкового кредиту221 801,802,

811-813

801,802811-813

641361

411

361

361

3614Отримані послуги що сплачено в порядку планових платежів за рахунок коштів загального фонду801,8025Отримані послуги, що сплачені в порядку планових платежів за рахунок коштів спеціального фонду Сума ПДВ з послуги, якщо ПДВ включено

до податкового кредиту811-813 641361 361 Записи в накопичувальну відомість здійснюються за кожним документом у міру здійснення операцій. Суми планового авансу, перерахованого постачальником, записуються в дебет субрахунка 361 "Розрахунки в порядку планових платежів» та кредит відповідних кореспондентських субрахунків. На суми одержаних матеріальних цінностей та послуг від постачальників проводиться запис у кредит субрахунка 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» та дебет відповідних кореспондентських субрахунків.

Залишок на кінець місяця за субрахунком 361 виводиться як зальний, так і за кожним постачальником у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Визначаючи позицію «Сума оборотів за меморіальним ордером», із загальної суми оборотів виключаються обороти по операціях на реєстраційних, спеціальних реєстраційних, поточних рахунках і за отримані установою продукти харчування. Це зумовлено тим, що вищенаведені операції відображаються в меморіальних ордерах № 2 або № 3 та № 11.

Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься в книгу «Журнал-головна».

Операції за розрахунками в порядку планових платежів, що проводяться за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному ордері - накопичувальній відомості за даною формою.