Электронный
методический кабинет

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

Канєва Т.В. • Бухгалтерський облік у бюджетних установах • 2004 (ua) 
До них належать малоцінні предмети, що входять до складу запасів, які не увійшли до складу необоротних активів, оскільки строк їх корисної експлуатації становить менше одного року. Строк очікуваної експлуатації малоцінних і швидкозношуваних предметів встановлюється під час їх придбання центральним органом виконавчої влади або установою самостійно, в разі відсутності нормативних документів.

Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів Планом рахунків передбачено рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» який має відповідні субрахунки:

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації». На субрахунку 221 обліковують:

- знаряддя лову;

- пилки,сучкорізи,троси для сплаву;

- спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

- предмети виробничого призначення, обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

- господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення

- сценічно-постановочні засоби вартістю до 10 грн. за одиницю (комплект);

- інші предмети, термін корисної експлуатації яких, як очікується, не перевищує один рік; 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення». Застосовується для обліку предметів, що мають специфічне та обмежене призначення лише в окремих галузях і короткотерміновий строк застосування.

Придбані малоцінні та швидкозношувані предмети в обліку відображаються за первісною вартістю.У цілому оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів здійснюється за правилами, визначеними для оцінки запасів бюджетних установ. Порядок обліку операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами має певні особливості. При придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів у бюджетних установах створюється фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах, для обліку якого Планом рахунків передбачений субрахунок 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами». На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що надійшли до бюджетної установи, збільшуються фактичні видатки (код економічної класифікації видатків 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар») і в обліку проводиться другий запис за дебетом 801 802, 811, 812, 813 та кредитом 411. При цьому слід зазначити, що суми, які відображаються за дебетом субрахунка 221 і кредитом суб рахунка 411 мають бути тотожними.

Документальне оформлення операцій з малоцінними та швидко зношуваними предметами розглянуто в попередніх темах з обліку запасів.

Під час передачі в експлуатацію малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект) списуються з обліку одразу на зменшення фонду в малоцінних і швидко зношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання. За такими предметами на складі здійснюють оперативний облік в Книзі складського обліку запасів за назвою та кількістю. Після кожного запису в Книзі визначають залишки по окремих предметах. Працівники бухгалтерії періодично перевіряють порядок ведення Книги, про що роблять відповідні відмітки.

В експлуатації такі предмети перебувають на збереженні в матеріально відповідальних осіб і обліковуються в книгах кількісного обліку. Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів у зв'язку з їх непридатністю здійснюється відповідно до порядку списання запасів бюджетних установ із оформленням необхідних для цього первинних документів. Якщо від ліквідації малоцінних і швидкозношуваних предметів залишилися матеріальні цінності, то вони залишаються в розпорядженні установи і можуть бути використані для її потреб. Однак такі матеріали повинні бути зараховані до складу запасів установи.

Бухгалтерські записи з обліку операцій малоцінних і швидкозношуваних предметів наведено в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4.

Кореспонденції рахунків по операціях з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів бюджетних установ

№ пор.Зміст господарських операційДебетКредит12341Придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ): - що сплачені шляхом попередньої оплати

- що сплачені після отримання

малоцінних і швидкозношуваних предметів

Водночас робиться другий запис(сума без ПДВ)

Сума ПДВ по малоцінних та швидкозношуваних предметах, придбаних за

Рахунок коштів загального фонду

Сума ПДВ по малоцінних та спеціального фонду:

- якщо ПДВ включено до податкового кредиту

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту221

221

801, 802,

811-813

801,802

641

811-813361, 362, 364675,

411

361, 362,

364, 675

361, 362,

364,675

361,362,

364, 6752Видача зі складу в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів: - вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект)

- вартістю більше 10 грн. за одиницю(комплект)411

221/2221/1

221/13описання малоцінних і швидкозношуваних предметів, які стали непридатними для експлуатації4112214Оприбуткування вартості матеріалів,отриманих від ліквідації малоцінних і швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших господарських потреб установи: - придбаних за рахунок коштів загального фонду бюджету

- придбаних за рахунок коштів спеціального фонду бюджету231,

234,235,

238, 239

231,234,

235, 238,

239681, 701

702

711,712,

7135Оприбуткування сум вартості матеріалів,отриманих від розбору малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перераховуються в бюджет231,2346426Реалізація залишків, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що не використовуються, придбаних за рахунок коштів загального фонду На суму коштів, отриманих від реалізації, робиться другий запис411

313, 323,

364, 675221 7117Реалізація залишків, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що не використовуються, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду На суму коштів, отриманих від реалізації, робиться другий запис

На суму ПДВ411

364, 675

364,675221 711,712,

713 Облік операцій з вибуття та переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться у меморіальному ордері № 10 накопичувальної відомості про вибуття та переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів типової форми № 439 (бюджет). Записи в меморіальному ордері здійснюються на підставі первинних документів у розрізі матеріально відповідальних осіб. Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься в книгу «Журнал-головна».