Электронный
методический кабинет

Операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти

Конспект лекцій • Бухгалтерський облік у банках • 2004 (ua) 
Порядок здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти викладено в Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженій Постановою НБУ 502 від 12 грудня 2002 р.

Готівкові операції з іноземною валютою банки здійснюють через власні операційні каси та обмінні пункти.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні установлюються банком щоденно згідно з наказом по банку за підписом його керівника або уповноваженої ним особи. Наказ (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні має бути скріплений печаткою банку (фінансової установи). У цьому наказі (розпорядженні) в касі банку або у пунктах обміну валюти мають зазначатися:

• дата;

• час, з якого діють установлені курси;

«значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні;

«місцезнаходження і реєстраційний номер пункту обміну валюти у відповідному територіальному управлінні.

Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку авансу в іноземній валюті та в гривнях, а також за рахунок купленої іноземної валюти та отриманих гривень.Пункти обміну валюти мають право тримати у своїй касі розмінні купюри в обсязі до 200 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до долара США та цієї іноземної валюти, установленим Національним банком України.

Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються бланки довідок та квитанцій, які є бланками суворого обліку.

Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:

« каси банку з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою № 377;

«пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі іноземної валюти за формою № 377-А для фізичних осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою № 377.

Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам здійснюють:

• каси банку (фінансової установи) з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та за усною заявою фізичної осо-би-резидента, яка здійснює операцію через касу банку, з наданням довідки за формою № 06;

«пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійснення продажу іноземної валюти за формою № 377-А та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку, з наданням довідки за формою № 06.

Усі операції відображаються касою банку, пунктом обміну валюти у реєстрі проданої іноземної валюти.

11 Приклад

Купівля банком 100 дол. США. Курс купівлі: 1 дол. — 5,20 грн. Офіційний курс НБУ: 1 дол. — 5,40 грн. Здійснюється таке бухгалтерське проведення:

1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 100 дол. США (540 грн).

2. Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 520 грн;

Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» — на суму 20 грн;

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 540 грн.

12 Приклад

Продаж банком 100 євро. Курс продажу: 1 євро — 6,00 грн. Офіційний курс НБУ: 1 євро — 6,10грн. Здійснюється таке бухгалтерське проведення:

1. Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 100 євро (610грн).

2. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 600 грн;

Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» — на суму 10 грн;

К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 610 грн.

До валютообмінних операцій належать також операції конвертації, які проводяться лише з тими валютами, що належать до І групи Класифікатора іноземних валют.

За операціями конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, який розраховується як співвідношення офіційних курсів гривні до відповідних іноземних валют, що

встановлений Національним банком України на день проведення операції.

Наприклад, на певну дату офіційний курс гривні становить:

гривня/долар США —^грн за долар США;

гривня/євро — У грн за євро.

Крос-курс долара США до євро становитиме X/ У євро за долар США.

Якщо клієнт бажає в цей день обміняти /^доларів США на євро, то з урахуванням крос-курсу він має отримати N • (X: У) євро. У такий самий спосіб визначається крос-курс і для інших валют у разі здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.

Операції з конверсії однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:

« для фізичних осіб — резидентів і нерезидентів — у касі банку з оформленням прибуткового та видаткового касових ордерів;

«для фізичних осіб-резидентів — у пункті обміну валюти банку з видачею квитанції за формою № 377-А про конвертацію валют.

Здійснені операції відображаються касою банку та пунктом обміну валюти в реєстрі конверсії іноземної валюти.

Комісійна винагорода за здійснення операцій з конвертації за бажанням клієнта може сплачуватись як у гривнях, так і в іноземній валюті.

13 Приклад^

Конвертація 200 дол. США у євро.

Офіційний курс НБУ: І дол. США — 5.40 грн, І євро — 6,10 грн.

Розраховуємо крос-курс — (5,40 / 6,10 = 0,8852).

Розраховуємо суму коштів у євро: 200 дол. США • 0,8852 = 177,05 євро.

Комісія — 1 % від суми операції становить 1,77 євро або у гривні за офіційним курсом НБУ — на суму 10,80 грн.

1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» — на суму 200 дол. США (1080 грн);

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 177 євро (1079,70грн).

У разі відсутності розмінної монети, банк може розрахуватись з клієнтом у національній валюті.

2. Видача 0,05 євро у національній валюті через операцію продажу іноземної валюти.

Курс продажу євро становить 6,00 грн.

0,05 • 6,00 = 0,30 грн.

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — на суму 0,30 грн.

3. Сплата комісії у національній валюті. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»; К-т рахунку доходів — на суму 10,80 грн.