Электронный
методический кабинет

Облік міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему

Конспект лекцій • Бухгалтерський облік у банках • 2004 (ua) 
При здійсненні розрахунків через ВПС використовуються рахунки:

3900 «Рахунки, що відкриті в установах банку»;

3901 «Рахунки, що відкриті для установ банку».

Рахунок 3900 є активно-пасивним рахунком і призначається для обліку розрахунків у національній або іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку. За дебетом рахунка проводяться суми, які надходять на користь банку та його клієнтів. За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням банку за його операціями та операціями його клієнтів.

Рахунок 3901 є активно-пасивним і призначається для обліку розрахунків у національній та іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку. За кредитом рахунка проводяться суми, які надходять на користь установи та її клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням установи за її власними операціями та операціями її клієнтів. У табл. 3.3 відображені проведення, якими оформляються операції, що здійснюються через внутрішньобанківську платіжну систему.

Таблиця 3.3

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІНадходження коштів на користь клієнтів банку в підвідомчих установах банку

3900

2600

Перерахування коштів за дорученням підзвітних установ банку за операціями його клієнтів

2600

3900

Надходження на коррахунок коштів на користь підвідомчої установи банку

1200

3901

Перерахування коштів з коррахунка підвідомчої установи банку за її власними операціями та операціями клієнтів

3901

1200