Электронный
методический кабинет

Облік міжбанківських кредитів

Конспект лекцій • Бухгалтерський облік у банках • 2004 (ua) 
Іншим значущим джерелом формування ресурсної бази комерційного банку є запозичені кошти, левову частку яких становлять міжбанківські кредити. Комерційний банк може позичити кошти у Національного банку або в іншого комерційного банку. Комерційні банки надають кредити, якщо тимчасово мають надлишок ліквідних грошових коштів.

Структура рахунків для обліку міжбанківських кредитів, які надає комерційному банку Національний банк України, або інший комерційний банк, така (табл. 7.11):

Таблиця 7.11

Кредити, що отримані від банків:

757 Короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України

1311 (П) «Кошти, які отримано від Національного банку України за операціями РЕПО» 1312 (П) «Короткострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України» 1313 (П) «Ломбардні кредити, які отримані від Національного банку України» 1316 (П) «Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України» 1317 (П) «Інші короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України» 132 Довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України 1322 (П) «Довгострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України» 1325 (П) «Довгострокові кредити, які отримано за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій» 1326 (П) «Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України» 1327 (П) «Інші довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України» 762 Кредити, які отримано від інших банків 1621 (П) «Кредити овернайт, які отримано від інших банків» 1622 (П) «Кошти, які отримано від інших банків за операціями РЕПО» 1623 (П) «Інші короткострокові кредити, які отримано від інших банків» 1624 (П) «Довгострокові кредити, які отримано від інших банків»У річному балансі кредити, отримані від банків, показуються у складі зобов'язань за статтею «Кошти банків». Бухгалтерські рахунки для обліку кредитів отриманих є пасивними. За кредитом рахунка відображається сума отриманих кредитів, а за дебетом — сума повернутих кредитів. Механізм обліку отриманих кредитів та процентів за ними аналогічний механізму обліку залучених депозитів.

Приклад

Комерційний банк «Гарант» 1 вересня надав короткостроковий кредит на суму 1 200 000 грн комерційному банку «Електрон» під річну ставку 12 % терміном на сім днів на умовах сплати процентів одночасно з поверненням кредиту по закінченні строку дії угоди (табл. 7.12).

Таблиця 7.12

1Одержано кредит від комерційного банку «Гарант» 1 вересня. Коррахунок у НБУ № 1200. Інші короткострокові кредити, які отримано від інших банків № 16231 200 0001 200 00027 вересня банк «Електрон» нараховує проценти за кредитом за сім днів:1200000-12% ————————— • 7 д - 2800. 360-100 Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримано від інших банків №7016. Нараховані витрати за кредитами, які отримано від інших банків № 16282800280038 вересня банк «Електрон» повертає суму номіналу кредиту банку «Гарант». Інші короткострокові кредити, які отримано від інших банків № 1623 Коррахунок у НБУ № 120012000012000048 вересня банк «Електрон» повертає банку «Гарант» суму процентів за кредит. Нараховані витрати за кредитами, які отримано від інших банків № 1628 Коррахунок у НБУ № 120028002800

Наведені бухгалтерські проведення за змістом тотожні обліку депозитних операцій. Отримання міжбанківського кредиту та його погашення можливе тільки в безготівковій формі через кореспондентський рахунок банку в НБУ. Датою надання кредиту вважається дата надходження коштів на коррахунок банку позичальника, а датою повернення кредиту — дата надходження суми заборгованості на рахунок банку-кредитора. Міжбанківській кредит як джерело запозичення оформлюється кредитною угодою. Банк-позичальник самостійно обирає умови такої угоди.