Электронный
методический кабинет

Виправлення помилок в бухгалтерському обліку на підприємствах, які відносяться до об’єднань

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
В процесі подальшого розвитку підприємства, якщо воно має прибутки, є фінансово стійким та платоспроможним, підприємство буде розширювати сфери діяльності. Розширення може проходити в одному регіоні або підприємство може переносити свою діяльність в різні регіони. Організаційно-правові форми розширення підприємств можуть бути різні - створення нового підприємства, створення дочірнього підприємства, створення структурних підрозділів шляхом реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи. В сучасних умовах набуває поширення така форма розширення, як створення філії, уособленого структурного підрозділу юридичної особи.

Філія – це структурний підрозділ, який не має статусу юридичної особи, він є часткою головного підприємства, не потребує державної реєстрації, все майно філіалів є власністю головного підприємства; передача активів від головного підприємства до філіалу не є продаж, тому не виникає об’єкта обкладання ПДВ та податком на прибуток в філії. Філії самостійно ведуть облік, складають фінансову звітність та представляють її в головне підприємство. Головне підприємство складає зведену фінансову звітність і є платником податків, перераховує штрафні санкції, коли вони виникають в цілому, незалежно від того, який підрозділ (філія) винен в цьому. Виникає проблема, як в бухгалтерському обліку показувати та виправляти помилки, які припущені філіями, а штрафні санкції нараховує і перераховує головне підприємство.

Розглянемо послідовність виправлення помилки на прикладах.

Є Головне підприємство «Шлях» та філія «Станція» Головний бухгалтер філії «Станція» припустив помилку в 2003 році, були збільшені амортизаційні відрахування на 1000,0 грн. Помилка привела до зменшення прибутку по головному підприємству «Шлях» на 1000,0 грн.І варіант. Помилка була виявлена в 2003 р., тобто є помилкою звітного періоду.

Для виправлення помилки необхідно скласти такий запис в бухгалтерському обліку.

Таблиця 3.2 – Бухгалтерські записи з виправлення помилки, грн.

Таблиця 3.2 – Бухгалтерські записи з виправлення помилки, грн.

Філія «Станція»Головне підприємство «Шлях»ДТ 13 «Знос»700,0Дт 682 «Внутрішні розрахунки»300,0Кт 44 «Нерозподілений прибуток» 1000,0 × 0,7 = 700,0 грн.Кт 641 «Розрахунки з бюджетомДт 13 «Знос»300,0Дт 44 «Нерозподілений прибуток»300,0Кт 682 «Внутрішні розрахунки»Кт 682 «Внутрішні розрахунки»Дт 682 «Внутрішні розрахунки»300,0Кт 44 «Нерозподілений прибуток»

ІІ варіант. Помилка була виявлена в 2004 р., тобто є помилкою минулого звітного періоду. Для виправлення помилки необхідно скоригувати фінансову звітність за 2003 р. та сальдо рахунку 44 «Нерозподілений прибуток». Головне підприємство перераховує податок на прибуток на основі податкового обліку. Правила податкового обліку відрізняються від методики бухгалтерського обліку, тому послідовність виправлення помилки буде різною для ситуації, коли помилка в бухгалтерському і податковому обліку виникає одночасно; в бухгалтерському обліку помилка є, а в податковому немає; в бухгалтерському обліку немає, а в податковому є.

Помилка є як в бухгалтерському обліку так і в податковому на 1000,0 грн. за амортизаційними відрахуваннями.

Бухгалтерські записи будуть показані так.

Таблиця 3.3 – Бухгалтерські записи з виправлення помилки, грн.

Філія «Станція»Головне підприємство «Шлях»1Дт 13 Кт 682 – 300,0 грн.1 Дт 682 Кт 641 – 300,0 грн.Дт 13 Кт 44 – 700,0 грн.2Дт 682 Кт 44 – 300,0 грн.2 Дт 44 Кт 682 – 300,0 грн.

Якщо помилка має місце в бухгалтерському обліку, а в податковому така помилка відсутня. За даними обліку податок на прибуток за податковим обліком є більшим ніж за бухгалтерським обліком.

Таблиця 3.4 – Бухгалтерські записи з виправлення помилки, грн.

Філія «Станція»Головне підприємство «Шлях»1Дт 13 Кт 682 – 300,0 грн.1Дт 17 «Відстрочений податковий актив»Дт 13 Кт 44 – 700,0 грн.Кт 682 «Внутрішні розрахунки» - 300,0 грн2Дт 682 Кт 44 – 300,0 грн.2Дт 682 Кт 44 – 300,0 грн.

Якщо помилка має місце в бухгалтерському обліку, а в податковому така помилка відсутня. За даними обліку податок на прибуток за податковим обліком є меншим ніж за бухгалтерським обліком.

Таблиця 3.5 – Бухгалтерські записи з виправлення помилки, грн.

Філія «Станція»Головне підприємство «Шлях»1Дт 13 Кт 682 – 700,0 грн.1 Дт 682 Кт 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» – 300,0 грн.Кт 44 – 300,0 грн.2Дт 682 Кт 44 – 700,0 грн.2 Дт 44 Кт 682 – 300,0 грн.

Якщо помилка має місце в податковому обліку, а в бухгалтерському така помилка відсутня.Таблиця 3.6 – Бухгалтерські записи з виправлення помилки, грн.

Філія «Станція»Головне підприємство «Шлях»Філія «Станція» повідомляє головне підприємство «Шлях» листом, про знайдену помилку в нарахуванні амортизації в розмірі 1000.0 грн.Дт 17 Кт 641 – 300.0 грн.