Электронный
методический кабинет

Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Нормативні документи є офіційними, приймаються в законодавчій формі та по затвердженій процедурі, мають чітко сформульовані найменування, а також суб’єкт розглядань.

Таблиця 2.5 – Види нормативних документів

Назва нормативно-правового актаСуб’єкт нормотворчості, якому надане право приймати нормативно-правовий актНорма права, що визначає назву нормативно-правового акта і суб’єкта його прийняттяЗаконВерховна Рада УкраїниСтаття 91 Конституції УкраїниУказПрезидент УкраїниПункт 31 ст. 106 Конституції України Пункт 4 роздягнула XV «Перехідні положення» Конституції УкраїниПостановаВерховна Рада України Кабінет Міністрів України Правління Національного банку УкраїниСтаття 91 Конституції України Стаття 117 Конституції України Стаття 56 Закону України від 20.05.99 р. № 679-Х1У «Про Національний банк України»ДекретКабінет Міністрів УкраїниЗакон України від 18.1 1.92 р. № 2796-ХП «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання»РозпорядженняПрезидент України Кабінет Міністрів України Місцеві державні адміністраціїПункт 31 ст. 106 Конституції України Стаття 117 Конституції України Стаття 41 Закону України від 09.04.99 р. № 586-Х1У «0 місцевих державних адміністраціях»Наказ (рішення)Міністерства, інші органи виконавчої влади, органи господарського керування і контролюПовноваження видавати їх визначаються в положеннях про відповідний органІнструкція, правила, положення, порядок і ін.Міністерства, інші органи виконавчої влади, органи господарського керування і контролюЗазначені акти варто розглядати як невід’ємну складову частину тих нормативно-правових актів, форма яких визначена законодавством (накази, рішення)Інструкція, правила, положенняНаціональної банк УкраїниСтаття 56 Закону України «Про Національний банк України»РішенняМісцеві радиСтаття 144 Конституції України Пункт 1 ст.59 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»

Порядок затвердження та вступу до дії нормативно правових актів наведено в таблиці 2.6.

Нормативно правові акти Верховної Ради України і Президента України обнародуються шляхом публікації в офіціальних виданнях: «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Урядовий кур’єр».Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, а також НБУ необхідно регіструвати в таких організаціях:

? Міністерство юстиції України — щодо нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського керування і контролю;

? Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим — щодо нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим;

? обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції – щодо нормативно-правових актів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, їхніх керувань, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського керування і контролю;

? районні, районні в містах Києві і Севастополеві управління юстиції – щодо нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві і Севастополеві державних адміністрацій, їхніх керувань, відділів, інших підрозділів.

При складанні фінансової звітності необхідно використовувати такі нормативні документи:

1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996;

2) Порядок представлення фінансової звітності, постанова КМУ від 28.0.2.2000 року № 419;

3) Методичні рекомендації по перевірки співставлення показників форм річної фінансової звітності підприємств (додаток до листа Міністерства фінансів України від 9.01.2001 року № 053);

4) План рахунків бухгалтерського обліку і Інструкція до його використання (від 30.11.1999 р. № 291);

5) Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) (галузеві);

6) Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Таблиця 2.6 – Порядок вступу до дії нормативно-правових актів

№Види нормативно-правових актівПорядок вступу в силу нормативно-правових актівНорми, що встановлюють порядок вступу в силу1Закони України, Постанови Верховної Ради УкраїниЧерез 10 днів із дня офіційного обнародування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня, опублікування в офіційному друкованому виданьЧастина п’ята ст.94 Конституції України Стаття 4 Указу Президента України від 10.06.97 р. № 503/97 «Про порядок офіційного обнародування нормативно-правових актів і вступу їх у силу» (далі – Указ № 503)2Укази, розпорядження

Президента УкраїниЧерез 10 днів із дня офіційного обнародування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня опублікування в офіційному друкованому виданніСтаття 4 Указу № 5033Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів УкраїниНе визначальні права й обов’язки громадян — з моменту прийняття, якщо більш пізній термін вступу в силу не передбачений у самих актах

Визначальні права й обов’язки громадян —

з дня опублікування в офіційних друкованих виданнях, якщо більш пізній термін вступу в силу не передбачений у самих актахСтаття 5 Указу № 5034Накази, положення, інструкції, рішення, постанови й ін.

міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського керування і контролюНе визначальні права й обов’язки громадян — через 10 днів після державної реєстрації, якщо в самих актах не встановлений більш пізній термін уведення їх у дію

Визначальні права й обов’язки громадян —

через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня доведення до зведення населенняСтаття 57 Конституції України Пункт 4.4 роздягнула 4 Порядки N8 102/55Постанови, інструкції, положення, правила Національного банку УкраїниНе визначальні права й обов’язки громадян — через 10 днів після державної реєстрації, якщо в самих актах не встановлений більш пізній термін уведення їх у дію

Визначальні права й обов’язки громадян —

через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня доведення до зведення населенняСтаття 57 Конституції України Пункт 4.4 роздягнула 4 Порядки № 102/56Рішення місцевих радЗ дня їхнього офіційного обнародування, якщо радою не встановлений більш пізній термін уведення рішень у діюСтаття 1 44 Конституції України Пункт 5 ст.59 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»7Розпорядження, накази

місцевих державних адміністраційНе стосуючи прав і обов’язків громадян і не маючи загального характеру — з моменту їхньої державної реєстрації, якщо самими актами не встановлений більш пізній термін уведення їх у дію

Стосуються прав і обов’язків громадян або маючи загальний характер — з моменту обнародування, якщо самими актами не встановлений більш пізній термін введення в діюСтаття 41 Закону України від 09.04.99 р. № 586-Ш «Про місцеві державні адміністрації»8Міжнародні договориДоговір набирає сили в порядку і з дати, що передбачені в ньому або погоджені між державами, що беруть участь у переговорах. При відсутності такого чи порядку домовленості договір набирає сили, як тільки буде виражена згода всіх держав, що беруть участь у переговорах, на обов’язковість для них договору. Якщо згода держави на обов’язковість для нього договору виражається на яку-небудь дату після вступу його в силу, то договір набирає сили для цієї держави з цієї дати, якщо в ньому не передбачене інше. Договір або його частина застосовуються тимчасово до вступу його в силу, якщо:

- це передбачено самим договором;

- держави, що беруть участь у переговорах, домовилися про це яким-небудь іншим способомСтатті 24, 25 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, до якої Україна приєдналася, (у складі СРСР) 14.04.86 р. і яка набрала сили для України з 13.06.86 р.