Электронный
методический кабинет

Ліквідаційний баланс

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
У законі «Про банкрутство» вказано, що при прийманні справи до арбітражного суду представляється набір документів і поточний баланс. Після приймання документів на першому засіданні суду призначається ліквідаційна комісія. Ця комісія складає ліквідаційний баланс.

При банкрутстві підприємства складається два баланси (до і після роботи ліквідаційної комісії). Перший баланс – баланс, що санується – це баланс, що передує ліквідації. Він складається на будь яку дату і тільки на основі інвентаризації. Бажано, щоб баланс був складений не по історичній вартості, а по реалізаційній вартості.

Особливості такого балансу є те, що у балансі немає рядків: аванс виданий, отриманий, дебіторська та кредиторська заборгованість, повинні бути відсутні строки: інші оборотні кошти, витрати і прибутки майбутніх періодів, доходи майбутніх періодів. Ліквідаційний баланс складається після завершення роботи ліквідаційної комісії.

Можливо виділити дві ситуації, із якими найчастіше зіштовхується ліквідаційна комісія:

1) Коли після дій ліквідаційної комісії спостерігається надлишок активів. У активі основних засобів – 10, запасів – 15, усього – 25; у пасиві – Статутний капітал – 20.2) Коли після дій ліквідаційної комісії спостерігається нестача активів. У активі – 0, у пасиві – Статутний капітал – 25. (Це збитки і підприємство банкрут).

Як вступний, так і ліквідаційний баланс ґрунтується на знанні і веденні бухгалтерського обліку та поточній фінансовій (бухгалтерській) звітності.