Электронный
методический кабинет

Господарські операції внутрішнього обороту

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Передача продукції (робіт, послуг) між підрозділами однієї залізниці (в межах підприємства – юридичної особи), тобто вироблених та використаних для власного споживання юридичної особи, вважається внутрішнім оборотом (крім операцій з торгівлі, сільського господарства, громадського харчування) і на рахунках обліку доходів не відображається.

Операції по внутрішніх та внутрішньогосподарських рахунках відображаються на рахунках:

Синтетичний рахунокРахунки другого порядкуРахунки третього порядку681Розрахунки за авансами одержаними6820Внутрішні розрахунки з дочірніми підприємствами6821Внутрішні розрахунки Укрзалізниці з підприємствами основної діяльності682Внутрішні розрахунки6822Внутрішні розрахунки Укрзалізниці з підприємствами інших видів діяльності залізничного транспорту6823Внутрішні розрахунки по доходних надходженнях6830Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом капітального будівництва залізниці68Розрахунки за іншими операціями683Внутрішньогосподар-ські розрахунки6831Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів і інших надходжень у складі виручки6832Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів по дебіторській і кредиторській заборгованості684Розрахунки за нарахованими відсотками6833Розрахунки фінансово-економічної служби з підвідомчими підрозділами685Розрахунки з іншими кредиторами6834Розрахунки відділків і госпрозрахункових служб з підвідомчими підрозділамиРисунок 5.4 – Схема субрахунків синтетичного рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями», які використовуються на залізничному транспорті.Бухгалтерський облік окремих господарських операцій з внутрішнього обороту приведений на рис 5.5.

Зміст операціїСтруктурний підрозділСлужбаФінансово-економічна служба залізниціУкрзаліз-ничпостач1Отримання ТМЦ від підприємств своєї залізниціДт 20 Кт 6834Дт 6834 Кт 6833Дт 6833 Кт 6833Відпуск ТМЦ підприємствам своєї залізниціДт 6834 Кт 20Дт 6833 Кт 68342Отримання ТМЦ від Укрзалізнич-постачДт 20 Кт 6834Дт 6834 Кт 6833Дт 6833 Кт 6821

Рисунок 5.5 – Схема відображення в бухгалтерському обліку розрахунків за отримані і відпущені товарно-матеріальні цінності на різних рівнях залізниці.

Доля внутрішніх господарських операцій на залізниці є значною і бухгалтерський облік таких операцій потребує постійної уваги, бо такі господарські операції обов’язково показують в поточному обліку; сальдо з рахунків 682 та 683 показують розгорнуто в балансі кожного структурного підприємства, але за такими операціями не вираховують фінансовий результат, вони не попадають в Звіт про фінансові результати кожного структурного підприємства і їх не показують в зведеній фінансовій звітності Укрзалізниці.