Электронный
методический кабинет

Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності • 2004 (ua) 
При визначенні змін в оборотних активах підприємства до цих змін не включаються :

-зміна заборгованості держави з податку на прибуток ( у складі статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” );

-зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборгованості перед бюджетом з податку на прибуток;

-зміна суми авансів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю ( для їх розмежування доцільно відкрити субрахунки типу “Аванси, видані в процесі операційної діяльності” та “Аванси, видані в процесі неопераційної діяльності”);

- зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з виплати дивідендів;

-зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, якщо термін сплати такої заборгованості менше одного року;

-погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;

-зменшення запасів у зв’язку з їх використанням для поліпшення необоротних активів (капітального характеру).При визначенні змін у поточних зобов’язаннях (рядок 100 Звіту) до цих змін не включаються:

-зміна зобов’язань з податку на прибуток;

-погашення зобов’язань з ПДВ шляхом зменшення переплати з податку на прибуток;

-збільшення зобов’язань зі сплати прибуткового податку, який нараховано на дивіденди;

-зміна зобов’язань за відсотками;

-зміна векселів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю;

-зміна суми авансів одержаних, що не пов’язані з операційною діяльністю;

-погашення зобов’язань необоротними активами;

-погашення зобов’язань викупленими власними акціями;

-зміна заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів, термін сплати яких менше одного року або операційного циклу;

-зміна заборгованості, що пов’язана з поліпшенням основних засобів.

Таблиця 1.

Порядок заповнення Звіту в частині операційної діяльності

Джерело інформаціїКод рядкаДані з рядкаНадходженняВидаток1234Звіт про фінансові результати010рядок 170рядок 175020рядок 260ХБаланс030Збільшення за рядками 400, 410, 420 (у частині

операційних витрат)Зменшення за рядками 400, 410, 420 (у частині

операційних витрат)Аналітичні дані до бухгалтерських записів040Дт 945

Кт 312, 314Дт 312, 314

Кт 714Звіт про фінансові результати050рядки 150, 160рядки 110, 120, 130060рядок 140ХЗвіт070рядок 010 ± (020, 030, 040, 050, 060)Баланс080Зменшення за рядками 100-180, 200-210, 250Збільшення за рядками 100-180, 200-210, 250090Зменшення за рядком 270Збільшення за рядком 270100Збільшення за рядками

520-580, 600, 610Зменшення за рядками 520-580, 600, 610110Збільшення за рядком 630Зменшення за рядком 630Звіт120рядок 070 ± (080, 090, 100, 110)Звіт про фінансові результати, Баланс, аналітичні дані

до бухгалтерських записів130х“Фінансові витрати” (+) збільшення (зменшення)

заборгованості за відсотками (в складі “Іншої поточної заборгованості”)

або Дт 684 Кт рахунки грошових коштівАналітичні дані до бухгалтерських записів140хДт 641

Кт 311Звіт150рядок 120 ± (130,140)Аналітичні дані до бухгалтерських записів160Дт рахунків грошових

коштів Кт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних

подій від операційної діяльностіДт рахунків, які

використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної

діяльності Кт рахунків грошових коштівЗвіт170рядок 150 ± 160