Электронный
методический кабинет

Методика підготовки та справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності • 2004 (ua) 
Особливості заповнення форми Ф4-ФССзТВП на даний час:

1. Форма заповнюється у гривнях з копійками (лише таблиці ІІ і ІІа заповнюються в цілих гривнях).

2. Не треба заповнювати графу „розмір внесків”, бо про їх розмір можна здогадатися зі змісту форми.

3. У шапці форми Ф4-ФССзТВП слід зазначити систему оподаткування, на якій перебуває підприємство. Для цього слід викреслити: загальна, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок та спеціальний патент.

4. В таблиці І Ф4-ФССзТВП слід подавати середньооблікову чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості. Інформація про середньооблікову чисельність працюючих тепер вважається таблицею І форми.

5. У таблиці ІІ немає граф про нараховану суму фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески за ставками 2,5 та 3,0 %.6. В таблиці ІІІ перенесено в рядок 10 „Списано згідно із законодавством” аналогічний рядок 15 з попередньої форми звіту.

7. Додано таблицю VI „Розшифрування заборгованості за фондом” з розшифруванням рядка 12 таблиці ІІІ. У ньому зазначається заборгованість, яка буде погашена внесками наступного звітного кварталу; заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття звіту; суми заборгованості за Фондом, не відшкодовані з вини Фонду; заборгованість пов’язана з невиплатою заробітної плати працівникам, а також заборгованість, пов’язана з надлишковим перерахуванням. Але у разі заповнення таблиці VI таблиця V не заповнюється.

У формі звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих оздоровчих закладів додано рядок 6 ”В дитячі оздоровчі заклади” щодо обліку путівок у ці заклади. Дотепер облік путівок у дитячі табори тощо, але не в дитячі лікувальні заклади, здійснювався за рядками дитячих санаторіїв, зокрема в рядку ”Санаторій для підлітків”.

Звіт складається у двох примірниках, один з яких подається до органу реєстрації, а другий, після перевірки спеціалістами Фонду, про що робиться відповідна відмітка, залишається в бухгалтерії страхувальника.

На жаль, Фонд вважає, що всі страхувальники, які обрали один з трьох видів спрощеної системи оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок або спец патент), утримують страхові внески із заробітної плати найманих працівників.

Для перевірки заповнення форми звіту треба знати балансову форму – сума рядків 11 та 12 повинна дорівнювати сумі рядків 16 та 17.

У разі якщо відпустка по догляду за дитиною закінчується в середині місяця, сума місячної допомоги розраховується пропорційно робочим дням цього місяця, що припадають на відпустку.

З 01.03.2003р. страхові внески із заробітної плати на пересічних підприємствах утримуються в розмірі 0,5% незалежно від місячної суми (але не більше 2200 грн. на місяць). Утримання 0,25% з усієї суми заробітної плати залишено лише для найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ та УТОС. Нарахування здійснюється в розмірі 2,9%.