Электронный
методический кабинет

Балансове узагальнення показників звіту Ф№2

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності • 2004 (ua) 
010 Основна статутна реалізація з ПДВ: Дт 301, 311, 312, 681, 361, 362 – Кт 701-703

015 Суми ПДВ в складі виручки від основної статутної реалізації: Дт 701, 702, 703 – Кт 641 (643)

020 Акцизний збір: Дт 701, 702, 703 – Кт 641

025 Податки, які включаються в ціну продажу (крім ПДВ): готельний збір Дт 92 – Кт 642, податок з реклами Дт 93 – Кт 641, збір в Пенсійний фонд з продажу інвалюти Дт 949 – Кт 651.

030 Знижки, повернення, Дт 704 – Кт 791 (сторнувальний запис)

035 Код 010-015-020-025-030

040 Дт 901 – Кт 26 – с\в реалізованої продукції

Дт 902 – Кт 28 – с/в реалізованих товарів.

Дт 903 – Кт 23 – с/в реалізованих послуг050 Позитивне значення різниці : 035-040

055 Різниця при від’ємному значенні : 035-040

060 Доходи по Кт 71 (продаж оборотних активів без ПДВ, отримані штрафи, операційна курсова різниця та ін.): ? Кт 71 (без ПДВ)

070 Дебетові обороти адміністративних витрат за звітний період: ? Дт 92 –Кт 661, 65, 13, 685, 641

080 Дебетові обороти витрати на збут (реклама, відрядження працівників, збуту і т.д.): ? Дт 93

090 Дебетові обороти інших операційних витрат звітного періоду (собівартість реалізованих оборотних активів, недостача, безоплатна передача, уцінка запасів та ін.): ? Дт 94 – Кт 20, 22, 38, 371, 685

100 Позитивне значення різниці 050+060-070-080-090 або (055)+060-070-080-090

105 Від’ємне значення виразу в ряд.100

110 Фінансовий дохід від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Кт 72

120 Сплата банком відсотків за користування вільними коштами, нараховані відсотки по викуплених акціях: сума по Дт 31, 373 – Кт 73

130 Дохід без ПДВ від продажу необоротних активів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних активів, дохід від ліквідації необоротних активів: сума по Кт 74

140 Витрати по нарахованих відсотках за користування кредитом Дт 951 – Кт 684, 311

150 Фінансовий витрати від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Дт 96

160 С/в реалізованих і списаних необоротних активів,уцінка необоротних активів: .): ? Дт 97

170 Позитивне значення: 100 + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 або (–105) + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 (сальдо по Кт 79)

175 Від’ємне значення виразів в ряд.170 (сальдо по Дт 79)

180 Тимчасово (протягом 2001р.) фіксується величина прибутку за Декларацією

190 Позитивне значення: 170 – 180

195 Від’ємне значення: 170 – 180 або 175 + 180

220 190 (якщо немає надзвичайних подій)

230 Дт 80 – Кт “Запаси”

240 Дт 81 – Кт 661

250 Дт 82 – Кт 65

260 Дт 83 – Кт 133, 132, 131

270 Відрядження, послуги зв'язку, касове обслуговування, Дт 84, 85 – Кт372, 377, 63, 685