Электронный
методический кабинет

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ТА СКЛАДНИКИ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ.

Культурологія (ua) 
• Позанаукові уявлення про культуру

• Історико-антропологічні дослідження культури

• Філософсько-соціологічне осмислення культури

• Становлення культурології як науково-філософської дисципліни

Терміни та поняття:

аксіологія, антропологія, герменевтика, екзистенціалізм, емпіричний, есхатологія, етнографія, етнологія, метафізика, методологія, онтологія, парадигма, провіденціаійзм, прогрес, регрес, рефлексія, семантика, синкретичний, функціоноійзм.