Электронный
методический кабинет

Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів.

Митне право України (ua) 
Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів є важливою гарантією належного і точного виконання ними своїх безпосередніх обов'язків. Правовий захист полягає в такому:

— співробітники митних органів діють від імені держави і нею захищаються;

— вони наділені компетенцією і їх законні вимоги є обов'язковими до виконання;

— у своїй діяльності вони керуються тільки законом і здійснюють свої функції в його межах;

— ніхто не має права втручатися в діяльність співробітників митних органів, а в разі безпідставного втручання підлягає відповідальності;

— співробітники митних органів знаходяться під захистом держави, їм гарантується захист їх честі та гідності, особистого майна і майна членів їх сімей від злочинних зазіхань та інших протиправних дій;

— особа, яка не виконала законне розпорядження співробітника митного органу при виконанні ним своїх посадових обов'язків, притягується до адміністративної відповідальності;

— справи про скоєні співробітниками митних органів порушення на підставі складених в установленому порядку протоколів посадовими особами митних органів розглядаються в судовому порядку.

Законодавством також особливо виділяються засоби соціального захисту співробітників митних органів:

— заробітна плата посадових осіб, що мають персональні звання, складається із посадового окладу, надбавок за персональне звання, вислугу років, знання іноземних мов і повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання своїх посадових обов'язків;

— таким співробітникам надається щорічна відпустка тривалістю не менше ЗО календарних днів з оплатою проїзду до місця відпочинку і назад;

— відповідно до МК України і Закону України «Про обов'язкове страхування» вони підлягають обов'язковому державному страхуванню на суму десятирічного грошового утримання по останній займаній посаді;

— у разі смерті при виконанні посадових обов'язків сім'ї загиблого співробітника чи його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового утримання по останній займаній посаді і призначається пенсія у зв'язку із втратою годувальника в розмірі місячного окладу;

— у разі отримання пошкодження при виконанні посадових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або при перебігу цього строку, але внаслідок хвороби чи отриманої під час проходження служби травми, одноразово виплачується допомога в розмірі від трьох- до п'ятирічного грошового утримання;

— заподіяна майну співробітника митного органу шкода, а також заподіяна майнова шкода його близьким у зв'язку з виконанням посадових обов'язків компенсується в повному розмірі.