Электронный
методический кабинет

Особливі процедури митного контролю.

Митне право України (ua) 
Чинним митним законодавством передбачені особливі процедури митного контролю — спеціально передбачувані і використовувані при здійсненні митного контролю операції стосовно переміщуваних через митний кордон України товарів і транспортних засобів.До них належать: звільнення від окремих форм митного контролю, звільнення від митного огляду, спрощений митний контроль, митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів.

Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Однак незастосування митного контролю не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Випадки звільнення від митного контролю встановлені законом. Так, митному огляду, як уже було зазначено, не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, Народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови Рахункової палати, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.

Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль. Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (так звані зелені коридори) спрощеного митного контролю.

Громадяни, які проходять через зони спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації. Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватись, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи.

Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.