Электронный
методический кабинет

Регулювання діяльності підприємств

Стеченко • Державне регулювання економіки • 2006 (ua) 
Регулювання економічних процесів на рівні підприємства забезпечується шляхом розроблення планів або бізнес-планів його розвитку. При цьому в перехідний до ринку період, коли переважає державний сектор економіки, доцільно розширювати межі планово-економічної діяльності безпосередньо на підприємствах і водночас на один-два роки посилювати директивний вплив з боку держави, що передбачає встановлення обов'язкових для виконання контрольованих показників.

Основи формування плану підприємства становлять, з одного боку, дані про кон'юнктуру ринку і попит на його продукцію, реальні можливості матеріально-технічного забезпечення виробництва, з іншого — наміри уряду щодо обсягів державного контракту, обов'язкового для державних і недержавних підприємств, який не формується на договірних засадах.

Послідовність розроблення плану на підприємствах с такою:

визначають попит і потреби у продукції, що виробляється чи може бути вироблена. При цьому підприємства державної форми власності максимально враховують наміри уряду, пропозиції міністерства та територіального органу щодо обсягів виробництва продукції насамперед за державним і регіональним замовленнями;визначають можливості забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами (передусім сировиною, матеріалами, енергоносіями) централізовано або за прямими договорами;

передбачають можливості збуту продукції;

перевіряють збалансованість прийнятих обсягів з наявними потужностями і технічним забезпеченням, розробляють заходи реконструкції та технічного переозброєння виробництва і конкретних пропозицій щодо поставок устаткування та матеріальних ресурсів на ці цілі;

розраховують очікувані фінансові результати виробництва з урахуванням дії державних економічних важелів (зокрема державного контракту), що запроваджуються у плановому періоді;

• прогнозують обсяги виробництва продукції та укладають попередні договори на її поставку.

Підприємство може розроблювати план у кількох варіантах, виходячи з різного рівня можливостей забезпеченості паливом (енергоносіями), сировиною й матеріалами та вірогідності збуту продукції.

Підготовлені підприємствами проекти планів узгоджуються за відповідними показниками з місцевими органами управління. Це стосується, зокрема, показників місцевого замовлення, використання трудових і природних ресурсів, розвитку соціальної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, будівництва об'єктів та ін.

Отже, коли підприємства самостійно розробляють і приймають плани, реалізація намірів керівних органів управління досягається, по-перше, через основні передбачені цілі соціально-економічного розвитку, відповідні темпи і пропорції (наміри уряду, диференційовані за міністерствами, відомствами і областями), по-друге, завдяки науково-технічній політиці (вихідні дані міністерств, відомств), по-третє, завдяки територіальній та місцевій політиці (узгодження планів підприємств і організацій з територіальними органами).