Электронный
методический кабинет

Экономика предприятий

Список учебников по авторам
Річард Ю. Зоді Бюджетування результативності
  Внутрішньо-економічний механізм підприємства
Шамова Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Чистов Державне регулювання економіки
Стеченко Державне регулювання економіки
Філіпенко Економіка зарубіжних країн
  Економіка підприємств
Протопопова Економіка підприємств
  Економіка підприємства
Кельдер Економіка праці
Лекції Економічний аналіз
Чумаченко Економічний аналіз (скор.варіант)
Небава Макроекономіка
Небава Макроекономіка
Ніколенко Основи економічної теорії
Климко Г.Н Основи економічної теорії. Політекономічний аспект
  Основи економічної теорії: політ економічний аспект
Климко Г.Н. Основы экономической теории. Политэкономический аспект
  Посібник з економічного регулювання природних монополій
Перун Програмно-цільовий метод формування бюджету
Ходаківська Ринок фінансових послуг
Кельдер Т.Л. Системи обробки економічної інформації
Рокоча Трансакційні корпорації
Кириленко Фінанси
Поддєрьогін Фінанси підприємств
  Экономический словарь