Электронный
методический кабинет

Аудит, ревизия, контроль

Список учебников по авторам
Савченко Аудит
Усач Аудит
  Аудит субєктів господарювання
Петрик Аудит у заробіжних країнах
Панкратов Аудит: курс лекций
Романів Ревізія і контроль
Мумінова-Савіна Судово-бухгалтерська експертиза